"; ?>

Перейти к содержимому


return_links(2); ?>


- - - - -

B³±d przy wysy³aniu formularza


  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
Нет ответов

#1 terran25

terran25

    Member

  • Inactive
  • 1 Сообщений:

Опубликовано 20 January 2009 - 06:43 AM

Wype³ni³em formularz zostania redaktorem ODP, ale kategoria okaza³a siê za du¿a dla pocz±tkuj±cego i zosta³em poproszony o ponowne wype³nienie formularza ale dla mniejszej kategorii. Zrobi³em to, ale przy wysy³aniu formularza jestem przekierowywany do formularza przywracania na stanowisko redaktora. Jeszcze nie jestem redaktorem, wiêc nie wiem dlaczego tak siê dzieje. :(

Po wyczyszczeniu pamiêci przegl±darki w koñcu siê uda³o ponownie wys³aæ wniosek ... przepraszam za k³opoty :)

Изменено: terran25, 20 January 2009 - 07:25 AM

1 пользователей читают эту тему

0 members, 1 guests, 0 anonymous users


return_links(); ?>
"; ?>